پرسش و پاسخ های متداول

پاسخ به تمام سوالات شما

آموزش ها

آیا به دوره های برگزار شده دسترسی دارم ؟ بله در منوی فروشگاه به تمامی دوره های برگزار شده دسترسی دارید

ساخت دوره های آموزشی

شما نمیتوانید نام حسابتان را بیش از 4 بار عوض کنید
شما نمیتوانید ایمیل خود را حذف کنید
برای تغییر رمز به منوی تغییر رمز در پروفایل خود بروید
نتم کاربری شما ایمیلتان بوده و رمز عبورتان 123456 می باشد .

جواب خود را پیدا نکردید؟